NOKIA:

1680, 2610, 2626, 2630, 2680, 2760

3220, 3250, 3600

5000, 5200, 5300, 5310, 5500, 5610, 5700

6020, 6030, 6060, 6070, 6085, 6101, 6103, 6110, 6111, 6125

6131, 6133, 6151, 6170, 6230, 6233, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290

6300, 6301, 6500, 6630, 6680, 6681, 6720

7070, 7260, 7270, 7310, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500, 7900

8600, 8800, 9300

1680C, 2330C, 2323C, 2600C, 2700C, 3110C, 3500C, 3600S, 3610A, 5000D, 5130XM, 5220XM, 5310XM, 5320XM, 5630XM, 5800XM (touch)

6120C, 6124C, 6210N, 6220C, 6230I, 6303C, 6500S, 6600F, 6600I, 6600S, 6700C, 7100S, 7210Supernova, 7310SP, 7510SN, 7610SN, 9300I

E50, E51, E52, E55, E60, E61, E61i, E62, E63, E65, E66, E71, E72, E75, E90

N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N78, N79, N80, N81, N82, N85, N86

N90, N91, N92, N93, N95, N96, N97 (touch)

SAMSUNG:

B100, B300, B500, C520

D500, D510, D520, D600, D800, D807, D820, D830, D840, D900, D900i

E210, E250, E250I, E2510, E251L, E570, E640, E730, E760, E770

E840, E900, F250, F330, F480 (touch), F480V, G600, I320, I450, I520, I607

J600, J700, J750, L700, M300, M620, S7330, U600, U700

S8000 (Jét - touch)

X540, X620, X640, X650, X670, X700, X820, Z510, Z400, Z510, Z630

LG:

CU720 Shine, CU920, KC910 Renoir (touch), KE770 Shine, KE850 Prada (touch), KE970 Shine, KF300, KG195, KG200, KG320

KG800 Chocolate, KM380, KP175, KP 500 (aka. Cookie - touch), KS360 (QWERTY), KU250

SONY ERICSSON:

C905, G900

K300i, K310i, K320i, K500i, K510i, K530i, K550i, K600i

K610i, K700i, K750i, K770i, K790a, K790a, K800i, K810i, K850i

M600i, P1i, P990, P990i, R306, S500i, S700i, T303, T650i, T700

V640i, w200A, W200i, W300i, W550i, W580i, W595, W600i, W610i, W660i, W700i, W800c, W800i

W810i, W850i, W880i, W902, W950i, W995

Z550i, Z610i, z710i

MOTOROLAR:

A780, E398, E680i, K1, L2, L6, L6I, L7, L7E

RAZRV9, RAZRV3, RAZRV3I, RAZRV3R, RAZRV3XX, RAZRV6,

RAZRV8, ROKRE1, ROKRE6, ROKRZ6

V191, V360, W396, Z3

BLACKBERRY:

8100, 8120

8300, 8310, 8320, 8700

88xx

8900, 9000 (Bold)

Lưu ý: Với dòng máy BlackBerry có sử dụng hệ điều hành từ 4.2 trở lên đều có thể cài đặt và sử dụng tốt VietNamNet Mobile. Để hệ thống máy chủ VietNamNet Mobile nhận biết chính xác phiên bản máy BlackBerry, bạn cần dùng trình duyệt BlackBerry Browser có sẵn trên điện thoại để truy cập vào địa chỉ mobi.vietnamnet.vn, không sử dụng các trình duyệt web khác như Opera Mini. Các dòng máy BlackBerry hỗ trợ WiFi sẽ chỉ cho phép trình duyệt BlackBerry Browser kết nối qua sóng WiFi (hoặc bạn phải cài thêm Service Book để trình duyệt này truy cập được kết nối GPRS/EDGE/3G của mạng di động).