221
11980
VinaPhone-Dichvu
vinaphone
/kinhte/event/11980/
,
VinaPhone-Dichvu
Vinafone-Dichvu
Cập nhật lúc 13:19, Thứ Hai, 11/10/2010 (GMT+7)
Vinaphone tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho công nghệ 2G
Mạng Vinaphone sẽ có các dịch vụ do công nghệ 2G/2.5G cung cấp và các dịch vụ có tốc độ cao do công nghệ 3G cung cấp.
Hỏi đáp về dịch vụ MobileTV của Vinaphone
Hỏi đáp xung quanh dịch vụ MobileTV
Family Care: 'Định vị vệ tinh' đại gia đình
Tôi muốn biết về dịch vụ Family Care của VinaPhone?
,
,
,
,
,