221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1316381
Khi ý chí một người thành nghị quyết tập thể
1
Article
null
Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Hà Nội:
Khi ý chí một người thành nghị quyết tập thể
,

- Trình bày trước ĐH Đảng bộ Hà Nội về kiểm tra, giám sát Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cảnh báo: "Hiện tượng ý chí của một người trở thành nghị quyết tập thể đang diễn ra. Người chủ trì vì lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân đã thông qua tập thể đưa ra quyết sách không hợp với lòng dân, trái quy định của Đảng, pháp luật... Người đứng đầu bảo thủ thì không thể có đổi mới".

>> 5 năm nữa, Hà Nội thu nhập 4.300 USD/người

Ông Dực cho hay, đây là biểu hiện của dân chủ hình thức, chuyên quyền, độc đoán dẫn đến hiện tượng bằng mặt mà không bằng lòng, gây mất đoàn kết nội bộ.

Mô tả ảnh.
Trong số các ĐB dự ĐH Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ĐB trẻ nhất là 29 tuổi. Ảnh: Việt Thành

"Tôi cho rằng đây là một nguy cơ mà chúng ta phải nhìn nhận thấu đáo để khắc phục một cách kịp thời vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng ta", ông Dực khẳng định.

Tham luận của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được đọc công khai tại hội trường chiều nay (26/10) sau hàng loạt tham luận của lãnh đạo các sở ngành, quận, huyện.

Phòng ngừa tiêu cực

Ông Dực khẳng định, ĐH lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội là ĐH đầu tiên sau khi Thủ đô được mở rộng địa giới nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng giai đoạn tới.

Vì vậy, yêu cầu bức thiết sắp tới là nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên để thông qua đó làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đặc biệt nhìn nhận những hạn chế.

Suốt nhiệm kỳ, Hà Nội đã tiến hành giám sát chuyên đề được 24.274 đảng viên và 4.631 tổ chức đảng, giúp các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; góp phần phòng ngừa tiêu cực, sai phạm.

"Công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, mà còn giúp củng cố được nhiều tổ chức đảng, nhất là những nơi mất đoàn kết nội bộ kéo dài", ông Dực nói.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành uỷ dẫn ví dụ về mâu thuẫn nội bộ tại Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Sau khi kiểm tra, Ban Thường vụ Thành uỷ đã kỷ luật Bí thư Đảng ủy bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách hai Phó Hiệu trưởng. Đảng bộ Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội đã bầu ra BCH mới, chấm dứt tình trạng mất đoàn kết.

Thiếu quyết liệt

Ông Dực thẳng thắn đánh giá một số yếu kém về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố.

Chẳng hạn, một số cấp uỷ khoán trắng cho UBKT hoặc chỉ dừng lại ở việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thậm chí có nơi chưa xây dựng đầy đủ chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm cũng như nhiệm kỳ.

Trong khi đó, việc đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng. Công tác quy hoạch cán bộ còn lúng túng, bị động, chắp vá dẫn đến hoạt động kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức Đảng rất mờ nhạt, chưa đem lại hiệu quả thiết thực.

Một số nơi công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn thụ động chờ vụ việc phát sinh.

Nhiều cuộc kiểm tra còn mang tính hình thức, thiếu thiết thực, kết luận không rõ ưu, khuyết điểm. Công tác kiểm tra giám sát chuyên đề chưa được coi trọng, dẫn đến không tổng kết rút ra được những vấn đề cần thiết cho lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

"Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác của một số cấp ủy thiếu quyết liệt dẫn đến một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí còn thực hiện nửa vời, nặng về hình thức, thiếu kiểm tra đôn đốc thường xuyên nên kết quả thấp", ông Dực đánh giá.

Người đứng đầu bảo thủ thì không thể có đổi mới

Ông Dực cũng đề xuất các giải pháp phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ mới.

Theo ông Dực, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Việc giám sát phải được mở rộng, kịp thời động viên, khen thưởng cũng như kịp phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

"Nếu qua công tác kiểm tra, giám sát phát hiện những sai phạm đến mức phải xử lý thì phải kiên quyết xử lý để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng", ông Dực đề xuất.

Theo ông Dực, mặt trái của cơ chế thị trường và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang từng ngày, từng giờ tấn công vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tính đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng là yếu tố quan trọng.

"Nói đến đổi mới mà người đứng đầu trì trệ, bảo thủ thì không thể có thành quả đổi mới. Nói đến cải cách hành chính mà người đứng đầu sợ mất quyền lợi không dám phân cấp, ủy quyền, đơn giản thủ tục thì không thể cải cách thành công. Nói đến phòng chống tham nhũng mà người đứng đầu thực dụng, cơ hội thì không thể đẩy lùi được tham nhũng", Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy phân tích.

Như vậy, tấm gương sáng của người đứng đầu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, phẩm chất, lối sống là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác và sự đoàn kết nhất trí trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sẽ góp phần nâng cao uy tín, sức mạnh của Đảng.

"Trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện 21 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, với 48 đoàn đã kiểm tra, giám sát 225 tổ chức đảng và các sở, ngành Thành phố.

UBKT Thành uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra được 15.204 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 1.996 đảng viên và 357 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm".

  • Lê Nhung

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,