221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1313563
"Chọn nhân sự mà luẩn quẩn thì làm sao đột phá"?
1
Article
null
'Chọn nhân sự mà luẩn quẩn thì làm sao đột phá'?
,

- Muốn chọn được những lãnh đạo có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Trưởng Ban Tổ chức TƯ Lê Phước Thọ cho rằng phải thực tâm dân chủ, công khai khi quy hoạch cán bộ thay vì giữ bí mật như hiện nay. Không nhất thiết tỉnh nào, ngành nào cũng phải có ủy viên TƯ và Đại hội XI nên xem xét giao trọng trách cho những người tài ngoài Đảng.

LTS: Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 13 ngày 7/10, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phải chọn được các ủy viên TƯ khóa tới là những người có bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, phẩm chất đạo đức, uy tín, đủ năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Làm thế nào để chọn lựa được những nhân sự như vậy cũng là trăn trở, tâm tư của nhiều nhà lãnh đạo lão thành, đảng viên cũng như xã hội. Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet nhân ngày thành lập Đảng 3/2, ông Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức TƯ Đảng đã kiến nghị nhiều giải pháp để thực sự có đột phá trong công tác nhân sự. Từ kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo nhiều năm làm công tác tổ chức Đảng, ông Lê Phước Thọ cho rằng, đã đến lúc phải có một sự thay đổi lớn trong nhận thức về công tác cán bộ.

VietNamNet giới thiệu lại bài phỏng vấn này như một góc nhìn riêng cần tham khảo.

>> “Chỉ giao trọng trách cho người có tư tưởng Đổi Mới”
>> Loạt bài Đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng XI

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức TƯ Lê Phước Thọ: Hãy chọn vấn đề tổ chức và cán bộ làm khâu đột phá cho Đại hội XI. Ảnh: GVT

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức TƯ Lê Phước Thọ: Hãy chọn vấn đề tổ chức và cán bộ làm khâu đột phá cho Đại hội XI. Ảnh: GVT

Công tác cán bộ phải là khâu đột phá cho Đại hội XI

Công cuộc đổi mới đã đi qua chặng đường hơn 20 năm, giờ đây cả dân tộc đang bước vào giai đoạn mới đầy thử thách. Theo ông, thời đại đang đặt ra cho Đảng những sứ mệnh gì?

Vấn đề đặt ra là thế hệ hôm nay và ngày mai phải làm gì và làm như thế nào để giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, dân tộc, bảo vệ cho chế độ XHCN mãi mãi trường tồn.

Bước vào thời kỳ mới, với những chuyển biến nhanh chóng về kinh tế và đời sống xã hội, tình hình trong nước và trên thế giới trong những thập niên tới sẽ diễn biến phức tạp. Căn cứ vào thực trạng trong Đảng hiện nay, để đảm bảo sự nghiệp cách mạng được thực hiện thành công, tôi cho rằng phải coi trọng công tác xây dựng Đảng hơn nữa. Hãy chọn vấn đề tổ chức và cán bộ làm khâu đột phá cho Đại hội XI.

Mô tả ảnh.

"Chúng ta không thể bằng lòng với cách đánh giá cán bộ kiểu cũ". Ảnh: GVT

Cần phải bàn thật sâu nhiệm vụ trọng yếu này, nhất là công tác tổ chức và cán bộ, vì đã đến lúc chín muồi, cần đặt lên bàn nghị sự để thảo luận.

Vì sao thời kỳ khó khăn ác liệt như thế, nhân dân luôn luôn bảo vệ, một lòng theo Đảng? Dân yên thì Đảng mới mạnh. Vì vậy, công tác tổ chức và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Nên chăng Đại hội XI sắp tới phải là một đại hội "chỉnh đốn Đảng" và để giữ vững bản chất, truyền thống của Đảng, nâng cao trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Hiệu quả công việc mới là thước đo chuẩn mực nhất

Vì sao ông cho rằng chúng ta phải bàn thật sâu, thật kỹ công tác tổ chức, cán bộ?

Chúng ta không thể bằng lòng với hiểu biết cũ, cách nhìn cũ, cách làm cũ và đánh giá cán bộ theo kiểu cũ.

Phải thật sự đổi mới việc nhận xét đánh giá, đề bạt, sử dụng, luân chuyển cán bộ một cách khách quan, trung thực, để chọn người thẳng thắn, trung thực, không xảo quyệt, phải thật thà đối với đồng chí, bạn bè, với nhân dân, với Đảng, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân trên lợi ích cá nhân. Phải chú trọng khâu quy hoạch cán bộ, nhất là cấp chiến lược.

Theo ông, việc chọn cán bộ thời nay có gì khác với chọn cán bộ thời trước?

Cán bộ thì mỗi thời mỗi khác. Thời kháng chiến nhiều người học hàm học vị yếu song họ vẫn xả thân vì dân tộc. Cán bộ thời bao cấp có tiêu chí khác và giờ cũng cần những chuẩn mực khác.

Thời kỳ đổi mới kinh tế, người được giao trọng trách cần phải có tầm nhìn về kinh tế, về bang giao.

Song có một điểm chung là ở thời nào, người cán bộ cũng phải trong sạch, phải là tấm gương mẫu mực, phải tập hợp được cán bộ, tập hợp được lòng dân.

Đó là người phải quyết đoán và có tư tưởng đổi mới vì nhiều khi tham mưu giỏi nhưng người cầm đầu không dám quyết đoán thì cũng hỏng. Hay có tham mưu giỏi mà người trên không đổi mới thì cũng hỏng.

Phải có tầm nhìn xa hiểu rộng, phải quyết được, vì bộ tham mưu nghiên cứu đề xuất thì có lúc nó đề xuất đúng, có lúc sai, có lúc đề xuất không cơ sở, thì người đứng đầu phải tỉnh táo phải biết và phải dám quyết.

Anh Trường Chinh ngày trước từng nói: Nước mình không thiếu nhân tài, nhưng nhân tài không được phát huy.

’"Đại

"Đại hội lần thứ XI nên nghiên cứu thực hiện mở rộng quyền dân chủ thực sự trong bầu cử". Ảnh: GVT

Nếu chọn người để giao trọng trách phải chọn người làm việc có hiệu quả, hoàn thành công việc, đó là thước đo chuẩn mực nhất. Thiếu gì người nói theo sách vở giỏi nhưng giao việc thì không làm được. Đó còn phải là người tập hợp đoàn kết được cán bộ. Và bản thân người đó phải là người trong sạch, đừng có tham lam của chung.

Dân chủ, công khai còn hạn hẹp nên mới phải "đốt đuốc tìm quan"

Xin được hỏi, vì sao lâu nay chúng ta vẫn cứ phải bí mật đến phút cuối cùng khi bầu chọn nhân sự. Cách làm này liệu có mâu thuẫn gì với mục tiêu dân chủ, công khai không?

Trước đây ta bí mật chẳng qua là để bảo vệ cán bộ thời chiến. Nay đảng là đảng cầm quyền, cả nước ai cũng biết Tổng Bí thư là ai, Thường trực Bộ Chính trị là ai, chủ tịch tỉnh là ai. Vậy thì bí mật làm gì nữa? Cứ công khai hết đi. Cứ nói rõ ra là: sắp tới tôi sẽ chọn một số nhân sự này để đưa lên cấp ủy. Cứ nói rõ ra và để các anh ấy tự tranh đua, tự đưa ra cương lĩnh hành động.

Việc công khai sẽ có hai tác dụng, thứ nhất anh nào lên được vị trí đó, thì mỗi khi hành động gì sẽ phải tự kiềm chế, phấn đấu; thứ hai, công khai ra như vậy, sẽ giúp mọi người có thể giám sát được tốt hơn.

Chúng ta thường nói phải “dân chủ, công khai” khi quy hoạch cán bộ, nhưng thực tế chỉ có ít người biết. Như vậy dân chủ, công khai vẫn còn hạn hẹp, dẫn tới tình trạng cứ đến đại hội lại phải “đốt đuốc tìm quan”.

Không nhất thiết phải là ủy viên TƯ mới được đưa lên Bộ Chính trị

Với kinh nghiệm của người từng giữ trọng trách Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, theo ông, công tác cán bộ phải được thực hiện như thế nào để tìm được những người có đủ năng lực và phẩm chất đưa dân tộc ta cất cánh?

Đang rất cần một sự thay đổi lớn về nhận thức trong công tác cán bộ. Chọn nhân tài mà cứ luẩn quẩn thì làm sao có đột phá.

Chúng ta xác định mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên lộ trình đó, chúng ta phải hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, chưa kể phải lo đối phó với sự suy thoái kinh tế toàn cầu, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tất cả những điều ấy đòi hỏi Đại hội XI sắp tới phải có cơ cấu nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu, tiêu chuẩn là chủ yếu, tức là gồm những người có đức, có tài, có trí tuệ, có năng lực quản lý kinh tế - quản lý xã hội thực sự, có tầm chiến lược, khắc phục cho được loại cán bộ tư duy theo nhiệm kỳ hoặc những người có động cơ xấu xa, ý đồ đen tối.

Dứt khoát cán bộ phải coi trọng chất lượng. Bộ Chính trị cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tuỳ theo tầm quan trọng có tính chất then chốt của mỗi đơn vị, địa phương mà lựa chọn cán bộ có đủ trình độ năng lực. Ở những địa bàn mang tính chất trung tâm khu vực kinh tế và quan trọng về an ninh quốc phòng, có thể bố trí 1-2 ủy viên Trung ương, không dàn trải, không nhất thiết bộ và địa phương nào cũng phải có ủy viên Trung ương.

Mời bạn đọc gửi góp ý cho các dự thảo văn kiện của Đảng về địa chỉ banchinhtri@vietnamnet.vn
Phải mạnh dạn hơn trong lựa chọn. Ví dụ, không nhất thiết phải là ủy viên Trung ương mới được đưa lên Bộ Chính trị. Thậm chí, cán bộ cấp cơ sở nhưng là người có thành tích, có uy tín, có năng lực thì vẫn có thể xem xét đưa thẳng vào Bộ Chính trị.

Tôi thấy, nhiều người ngoài Đảng nhưng có đức, có tài, có kinh nghiệm về chuyên môn ở nhiều lĩnh vực, do vậy, Đại hội XI cũng cần xem xét, giao trọng trách cho họ. Đảng nói mà không làm sẽ làm giảm lòng tin trong quần chúng.

Nhân tài của mình đâu chỉ có nguồn trong nước, chúng ta còn có nguồn là bà con đang sinh sống ở nước ngoài nữa đấy, nhiều người trong số họ rất tài năng và có lòng với đất nước.

Đại hội lần thứ XI nên nghiên cứu thực hiện mở rộng quyền dân chủ thực sự trong bầu cử, Đảng cần thực hiện cơ chế bầu cử trực tiếp lãnh đạo các cấp của Đảng tại đại hội Đảng các cấp.

Đây là thiết chế cần thiết đảm bảo dân chủ trong lựa chọn người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước và chính quyền các cấp để nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng và hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ trong đảng và nhân dân.

  • Thu Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,