221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1316059
"Bầu bán" phải có số dư
1
Article
null
'Bầu bán' phải có số dư
,

- "Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số ĐB được bầu ít nhất là hai người. Trong trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng thì do Hội đồng bầu cử quyết định". Đây là điểm mới khi sửa đổi luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

> Sẽ có nhiều người tự ứng cử vào Quốc hội khóa tới

Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Hoàng Long
Thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận khẳng định đồng tình với đề nghị của UBTVQH: lần sửa đổi này chỉ tập trung sửa những vấn đề kỹ thuật, để năm tới sẽ thực hiện bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND (nhiệm kỳ 2011 - 2016) trong cùng một ngày.

Vẫn còn những thành viên của UB Pháp luật đề nghị nhiều vấn đề quan trọng như tăng số lượng ĐB HĐND cho Hà Nội (do mở rộng địa giới hành chính) và các địa phương không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; quy định việc công khai tài sản, sự tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND, quy định cụ thể hơn về các tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND, quy định cụ thể điều kiện, quy trình tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND...

Nhưng theo Ủy ban Thường vụ QH cũng như UB Pháp luật, đây là những vấn đề cần nghiên cứu toàn diện để sửa đổi cơ bản và đồng bộ, trong khi thời gian từ nay đến khi chính thức tổ chức bầu cử năm 2011 không còn nhiều. Trước đó, dự án Luật bầu cử QH (sửa đổi) và Luật bầu cử HĐND (sửa đổi) đã được đưa vào chương trình chuẩn bị của năm 2011.

Vì thế, những thay đổi lần này chỉ tập trung vào các quy định về Hội đồng bầu cử ở trung ương, quy định thành lập Tổ phụ trách bầu cử, quy định về số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu, quy định về mẫu thẻ cử tri, phiếu bầu, quy định cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn...

Riêng với quy định về số người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH, luật mới sẽ quy định rõ hơn "nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số ĐB được bầu ít nhất là hai người. Trong trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng thì do Hội đồng bầu cử quyết định".

Với những nơi thuộc 10 tỉnh, thành đang thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, sẽ có nghị quyết riêng của Quốc hội để hướng dẫn việc bầu cử.

  • Khánh Linh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,