221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1308504
Có đại hội bàn đi bàn lại khi chọn Tổng bí thư
1
Article
null
Có đại hội bàn đi bàn lại khi chọn Tổng bí thư
,

- Đại hội thành công hay không là ở vấn đề nhân sự, trong đó nhân sự lãnh đạo chủ chốt là quan trọng nhất.

>> Loạt bài Đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng XI
>> Tướng Đồng Sĩ Nguyên góp ý cho Đại hội Đảng
>> Người đứng đầu phải mạnh, sạch và có tầm nhìn

LTS: Từng dự 7 kỳ đại hội Đảng toàn quốc, từ Đại hội IV cho đến nay, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương cho rằng nếu chọn lựa, sắp xếp cán bộ chiến lược sai, đất nước sẽ chịu hậu quả khôn lường. VietNamNet giới thiệu ý kiến đóng góp của ông tới Đại hội Đảng lần thứ XI. Mời bạn đọc cùng tranh luận.

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân đang đặt tất cả niềm tin vào thành công của Đại hội. Có thể nói, mối quan tâm lớn nhất là bầu được người đứng đầu cấp ủy - người có lương tâm và trí tuệ, có đủ bản lĩnh để xử lý những vấn đề bức xúc của địa phương, của đất nước, không tư lợi, không bao che cho cán bộ tiêu cực, là trung tâm đoàn kết quy tụ, biết lắng nghe không định kiến, đi sâu sát để thấu hiểu cuộc sống của nhân dân, mang trong mình đầy đủ ý thức về độc lập, tự do và chủ quyền của Tổ quốc.

Mô tả ảnh.
Ông Nguyễn Đình Hương: Đại hội thành công hay không là ở vấn đề nhân sự. Ảnh: LAD

Quá trình của nhiều nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp cũng như Đại hội toàn quốc của Đảng cho thấy việc lựa chọn bầu đúng người đứng đầu là cực kỳ quan trọng. Có đại hội khi chọn Tổng bí thư phải bàn đi bàn lại nhiều lần, phải lắng nghe ý kiến của nhiều cán bộ mới tạo ra được sự nhất trí trong Đảng.

Bầu người đứng đầu không đủ tiêu chuẩn sẽ để lại hậu quả cho cả một nhiệm kỳ của đảng bộ, niềm tin trong Đảng và trong dân sẽ giảm sút, công việc trì trệ, nội bộ sẽ mất đoàn kết, nhân tài không được trọng dụng, tiêu cực trong Đảng ngày càng phát sinh.

"Một dân tộc may mắn hay bất hạnh là do người lãnh đạo dân tộc ấy. Một quốc gia muốn đi lên nhanh có 3 yếu tố về lãnh đạo: mạnh, sạch và có tầm nhìn".

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính - Viễn thông Mai Liêm Trực

Nhìn lại quá khứ, mỗi lần đại hội Đảng, việc chọn bầu ra một ban chấp hành, ban thường vụ đã là quan trọng, song chọn bầu cho đúng một bí thư còn quan trọng hơn nhiều. Có cán bộ được bầu bí thư một huyện, một tỉnh, sau một nhiệm kỳ đã để lại nhiều dấu ấn rất tốt đẹp, được đảng bộ và ngân dân biết ơn và ca ngợi.

Ngược lại, có cán bộ được bầu làm bí thư một, thậm chí hai nhiệm kỳ không để lại dấu ấn gì tốt đẹp trong đảng bộ và nhân dân địa phương, cá biệt có đồng chí còn bị đảng bộ và nhân dân oán trách và chế giễu!

Cũng có trường hợp khi công tác ở một địa phương không có thành tích gì nối bật, khi điều về Trung ương lại được bố trí chức vụ cao hơn, nên đã có câu "Lý trưởng bất túc, chánh tổng hữu dư" để phê phán công tác bố trí cán bộ, nhất là bố trí người đứng đầu chưa chuẩn xác.

Chủ trương đại hội Đảng bầu trực tiếp bí thư là một sự đổi mới trong cơ chế bầu cử trong Đảng, đó là thực hiện dân chủ trực tiếp, để cho đại biểu đại hội có trách nhiệm bầu ra người đứng đầu cấp ủy của đảng bộ mình.

Nếu tất cả các tỉnh thành đều chọn bầu được người làm bí thư thực sự là con chim đầu đàn, là người tư lệnh có đủ bản lĩnh, dũng khí và tài năng, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, có tư duy đổi mới mạnh mẽ cộng thêm việc bố trí đúng cán bộ giữ trọng trách các bộ, các ban của Trung ương có đủ tầm nhìn và kiến thức nghiệp vụ uyên thông thì tôi tin chắc Đại hội XI của Đảng sẽ bầu được một Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Tổng bí thư, xứng đáng với lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.

Mô tả ảnh.
Bỏ phiếu tại đại hội đảng bộ quận Tây Hồ, Hà Nội, tháng 7/2010. Ảnh: LAD

Muốn được như vậy, trước hết phải là trách nhiệm của cấp ủy các cấp, kể cả Ban chấp hành Trung ương khóa X chăm lo công tác chuẩn bị nhân sự, nhất là quy trình lựa chọn vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước với ý thức tất cả vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc mà công tâm lựa chọn đúng người, đúng việc. Đó là điều hệ trọng bậc nhất của mỗi đại hội Đảng. Đại hội thành công hay không là ở vấn đề nhân sự, trong đó nhân sự lãnh đạo chủ chốt là quan trọng nhất.

Mời bạn đọc gửi góp ý cho các dự thảo văn kiện của Đảng về địa chỉ banchinhtri@vietnamnet.vn
Đại hội nào cũng đánh giá thành công tốt đẹp nhưng có đại hội sau khi kết thúc khiến đảng viên và nhân dân không vui, không phải vì báo cáo chính trị mà chính là ở khâu chọn lựa cán bộ vào cơ quan lãnh đạo chưa chính xác.

Đại hội Đảng lần thứ XI diễn ra trong thời điểm tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều vấn đề bức xúc, đặt ra một yêu cầu rất quan trọng là lựa chọn được Ban chấp hành Trung ương có đủ phẩm chất và trí tuệ để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua thử thách, đưa đất nước "sánh vai với các cường quốc năm châu", như lời Bác Hồ nói.

  • Nguyễn Đình Hương

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,