221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1280431
Cơ cấu khu vực phải đảm bảo vai trò trung tâm ASEAN
1
Article
null
Cơ cấu khu vực phải đảm bảo vai trò trung tâm ASEAN
,

- Tại Hội nghị các Quan chức cấp cao ASEAN (ASEAN-SOM) diễn ra tại Quảng Nam hôm nay (18/5), các quan chức ASEAN cho rằng bất cứ cơ cấu khu vực nào cũng phải bảo đảm vai trò trung tâm, tính bổ trợ cho mục tiêu xây dựng cộng đồng của ASEAN.

Mô tả ảnh.

ASEAN cho rằng bất cứ cơ cấu khu vực nào cũng phải bảo đảm vai trò trung tâm của khu vực.

Các quan chức ASEAN nhóm họp từ 17/5, tập trung bàn các biện pháp, cách thức cụ thể để triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN 16 vừa qua tại Hà Nội và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 43 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan sẽ diễn ra cuối tháng 7 tới ở Hà Nội.

Hội nghị đã xem xét, thống nhất dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện của AMM lần thứ 43 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan sắp tới tại Hà Nội.

Hội nghị cũng hoàn tất dự thảo Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp ước hợp tác và thân thiện ASEAN (TAC) để trình lên các Bộ trưởng Ngoại giao ký tại Hội nghị AMM 43 mở đường để các đối tác bên ngoài ASEAN tham gia Hiệp ước.

Các quan chức cũng bàn các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các bên đối tác theo các khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, EAS (Cấp cao Đông Á) và ARF (Diễn đàn Khu vực ASEAN); trao đổi các biện pháp hỗ trợ nhóm Đặc trách cấp cao về sáng kiến kết nối ASEAN (HLTF) và Ban thư ký ASEAN hoàn tất dự thảo kế hoạch tổng thể để trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN 17 (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2010 tại Hà Nội) thông qua.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi về cấu trúc khu vực đang nổi lên, khẳng định trong bất cứ cơ cấu khu vực nào cũng phải bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN, tính bổ trợ cho mục tiêu xây dựng cộng đồng của ASEAN, dựa trên cơ sở các cơ chế hiện có. Hội nghị cũng đã nhất trí phối hợp xây dựng lập trường chung của ASEAN mà Việt Nam, với tư cách Chủ tịch ASEAN, sẽ trình bày tại Hội nghị cấp cao G20 (26-27/6 tại Canada).

Cũng tại hội nghị này, các quan chức cao cấp ASEAN đã thảo luận việc phối hợp lập trường chung của ASEAN về những vấn đề liên quan đến các cuộc họp ở cấp SOM ASEAN+3, EAS và ARF.

  • X.Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,