221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
1072026
Nhận tài trợ nghiên cứu, phải có 2 bài báo quốc tế
1
Article
null
Nhận tài trợ nghiên cứu, phải có 2 bài báo quốc tế
,

 - Theo Dự thảo quy định tài trợ nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học vừa được soạn thảo, để được xét nhận tài trợ nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu phải có ít nhất hai bài báo quốc tế. 

cscd

Nghiên cứu phát hiện dị tật thai nhi trong phòng thí nghiệmẢnh chụp tại Học viện Quân Y. Ảnh: Ngọc Huyền

Theo Dự thảo, mức nhận tài trợ đối với các đề tài nghiên cứu lý thuyết tối đa là 20.000 USD/đề tài, nghiên cứu thực nghiệm tối đa 25.000 USD/đề tài (chưa bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu và thuê máy móc thiết bị) và nghiên cứu mang tính thăm dò khám phá tối đa là 10.000USD-12.000USD. 

Để được nhận tài trợ, chủ nhiệm đề tài phải có ít nhất 2 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, chuyên ngành có uy tín.

Đặc biệt, Dự thảo đề cập việc áp dụng chế độ trả lương chủ nhiệm đề tài, thành viên nghiên cứu chủ chốt; thư ký khoa học, nghiên cứu sinh, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ khác theo bậc lương và hệ số chất xám.

Cụ thể, chủ nhiệm đề tài có thể được nhận công khai mức thu nhập tương đương của nghiên cứu viên cao cấp bậc 3 nhân với hệ số chất xám 2,5 (hiện khoảng 10 triệu đồng).

Ông Phan Hồng Sơn - Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia cho biết, Dự thảo quy định tài trợ nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học được xây dựng trên cơ sở tham khảo phương thức quản lý Quỹ Phát triển KH&CN của các nước, phù hợp với điều kiện của VN.

Dự thảo nhằm mục đích tăng nhanh các kết quả nghiên cứu trên tạp chí quốc tế, hợp tác nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ của các nhà khoa học VN ngang tầm quốc tế và tạo điều kiện giao lưu, tiếp cận với nền khoa học và công nghệ của các nước. 

Dự thảo đã được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến vào hôm 2/6 với sự tham gia của 40 nhà khoa học đại diện cho tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có tên tuổi, có những công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế.

Phương thức tính lương tháng cho người nghiên cứu:

- Chủ nhiệm đề tài: 6,92 (hệ số chức danh) X 2,5 (hệ số chất xám).

- Thành viên nghiên cứu chủ chốt; thư ký khoa học: 5,42 (hệ số chức danh) X 2,0 (hệ số chất xám).

- Nghiên cứu sinh: 3,66 (hệ số chức danh) X 1,5 (hệ số chất xám).

- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác: 2,86 (hệ số chức danh) X 1,2 (hệ số chất xám).

(Trích Dự thảo quy định tài trợ nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học, Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia)

  • Ngọc Huyền
     
    Ý kiến của Bạn:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,