221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1115700
Thiết bị chống cận thị - Lợi bất cập hại
1
Article
null
Thiết bị chống cận thị - Lợi bất cập hại
,

 - Trên thị trường đang xuất hiện hàng loạt các thiết bị chống cận thị, các phụ huynh thì kỳ vọng nhưng học sinh lại rất khổ sở khi phải ngồi học với loại  thiết bị như vậy…

Thực hiện: Thanh Hà - Thanh Bình - Quang Phúc

Ý kiến của bạn:

 
 
Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:   
E-mail:   
Tiêu đề:   

File gửi kèm:   

(Max 100KB)

File gửi kèm:   

(Max 100KB)

File gửi kèm:   

(Max 100KB)
Nội dung:   

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,