221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
521334
Website các trường ĐH, CĐ
1
Article
null
Website các trường ĐH, CĐ
,
Soạn: AM 158653 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Sinh viên trong giờ học vi tính. Ảnh: Nguyên Vũ

Theo "điều lệ trường ĐH" do Chính phủ ban hành tháng 7/2003, các trường ĐH, CĐ đều phải có website. Qua website này, nhà trường giới thiệu thông tin về các điều kiện đào tạo, cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh hằng năm, tình hình tốt nghiệp và việc làm của sinh viên.

Dưới đây là địa chỉ website:

 

  Trường  Website
1 ĐHQG Hà Nội http://www.vnu.edu.vn
2 HV Tài chính www.hvtc.edu.vn
3 HV Quan hệ quốc tế www.iir.edu.vn
4 Học viện Ngân hàng www.hvnh.edu.vn
5 HV Công nghệ Bưu chính viễn thông www.ptit.edu.vn
6 ĐH Y Hà Nội www.hmu.edu.vn
7 ĐH Xây dựng www.dhxd.edu.vn
8 ĐH Y tế Công cộng www.hsph.edu.vn
9 Khoa CNTT - ĐH Thái Nguyên  www.cntt.dhtn.edu.vn
10 ĐH Thuỷ lợi ttp://www.hwru.edu.vn
11 ĐH Thương mại www.vcu.edu.vn
12 Viện ĐH Mở Hà Nội www.dhm.hnou.edu.vn
13 ĐH Sư phạm Hà Nội www.dhsphn.edu.vn
14 Đại Học Bách Khoa Hà Nội http://www.hut.edu.vn
15 Đại Học Kiến trúc Hà Nội http://www.hau.edu.vn
16 ĐH Nông nghiệp 1 www.hau1.edu.vn
17 ĐH Kinh tế quốc dân www.neu.edu.vn
18 ĐH Ngoại thương www.ftu.edu.vn
19 ĐH Y Thái Bình www.tbmc.edu.vn
20 ĐH Ngoại ngữ Hà Nội www.cfl.vnu.edu.vn
21 ĐH Mỏ địa chất http://www.humg.edu.vn
22 ĐH Thể dục Thể thao 1 http://www.upes1.edu.vn
23 ĐH Hàng Hải http://vimaru.edu.vn
24 ĐH Giao thông vận tải www.uct.edu.vn
25 ĐH Lâm nghiệp http://dhlamnghiep.org
26 ĐH Dược Hà Nội www.dhtsnt-edu.com.vn
27 ĐH Văn hóa Hà Nội http://www.huc.edu.vn/
28 Phân viện Báo chí Tuyên truyền http://ajc.edu.vn
29 ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên http://www.utehy.edu.vn
30 ĐH Hải Phòng www.dhhp.edu.vn
31 ĐHDL Quản lí kinh doanh HN www.hubm.tech.nu
32 ĐHDL Phương Đông www.daihocphuongdong.edu.vn
33 ĐHDL Thăng Long www.dhthanglong.com
34 ĐHDL Hải Phòng www.hpu.edu.vn
35 CĐ Sư phạm Hà Nội www.cdsphn.net
36 CĐ Công nghiệp Hà Nội www.hic.edu.vn
37 CĐ Y tế Nam Định www.Simsi.org.vn
38 CĐ Kỹ thuật Y tế 1 www.tktyt1haiduong.edu.vn
39 CĐ SP Kỹ thuật Nam Định www.spkt2.net
40 ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) http://www.hdu.edu.vn
41 ĐH Vinh www.vinhuni.edu.vn
42 ĐH Huế www.hueuni.edu.vn
43 ĐH Đà Nẵng www.ud.edu.vn
44 ĐHDL Duy Tân www.duytanuni.edu.vn
45 ĐH Thuỷ sản www.dhtsnt-edu.com.vn
46 CĐ Lương thực thực phẩm www.cfi.edu.vn
47 CĐ Thể dục Thể thao Đà Nẵng www.dncopeas.edu.vn
48 ĐHQG TP.HCM www.vnuhcm.edu.vn
49 ĐH Khoa học XH&NV - ĐHQG TP.HCM www.hcmussh.edu.vn
50 ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM www.hcmuns.edu.vn
51 ĐH Giao thông vận tải TP.HCM www.hcmutrans.edu.vn
52 ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM http://www.hutech.edu.vn
53 ĐHDL Văn Lang www.vanlanguni.edu.vn
54 ĐH Công nghệ Tôn Đức Thắng  www.tut.edu.vn
55 ĐH Kinh tế TP.HCM www.hcmueco.edu.vn
56 ĐH Sư phạm TP.HCM www.hcmupeda.edu.vn
57 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM www.hcmute.edu.vn
58 ĐH Nông lâm TP.HCM www.hcmuaf.edu.vn
59 ĐH Luật TP.HCM www.hcmulaw.edu.vn
60 ĐH Bách khoa TP.HCM www.hcmut.edu.vn
61 ĐH Thể dục thể thao II www.upes2.edu.vn
62 ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM www.huflit.vnn.vn
63 ĐH Mở Bán công TP.HCM www.ou.edu.vn
64 ĐH An Giang www.agu.edu.vn
65 ĐH Cần Thơ www.ctu.edu.vn
66 CĐ Công nghiệp 4 www.incoll4.edu.vn
67 CĐ Tài chính kế toán IV www.tckt4.edu.vn
68 TT ĐT Bồi dưỡng Cán bộ y tế TP.HCM www.utchcmc.org
69 Trường Cán bộ Quản lý GD&ĐT II www.emtc2.edu.vn
70 CĐ Cộng đồng Trà Vinh www.tvcc.edu.vn
71 CĐ Bán công Hoa Sen http://www.lotus.edu.vn/
72 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (thuộc ĐH Thái Nguyên) http://www.dhktcn.edu.vn/
73 Trường ĐH Tây Bắc http://www.taybacuniversity.edu.vn/
74 Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 1 http://www.teic1.edu.vn/

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,