221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
812761
Cải cách động viên ngân sách không đồng nghĩa tăng thuế
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Tân Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh:
Cải cách động viên ngân sách không đồng nghĩa tăng thuế
,
"Một trong những trọng tâm công việc thời gian tới của tôi sẽ là rà soát lại các qui định, chính sách về đầu tư từ vốn ngân sách", tân Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nói.

Soạn: AM 818489 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Biện pháp để nâng cao hiệu quả cụ thể thì các vụ, cục chức năng sẽ nghiên cứu, nhưng về cơ bản thì dứt khoát là phải rà soát lại để mở rộng phân cấp, đi kèm với nó là phải phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm và tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Tôi nghĩ rằng chỉ có thanh tra, kiểm tra mới có thể phát hiện được các sai phạm và trong kế hoạch của mình, đây sẽ là một phần tôi hết sức quan tâm.

Vấn đề cơ bản vẫn là sử dụng, quản lý tài sản công phải phân cấp rõ ràng, từng cấp thẩm quyền như thế nào, trách nhiệm như thế nào và cùng với nó là qui chế sử dụng tài sản công phải được xây dựng lại gắn với việc xác định định mức tiêu chuẩn rõ hơn. Nhưng vấn đề cơ bản nhất là phải công khai.

Một vấn đề trọng tâm nữa mà tôi rất muốn thực hiện được, đó là xây dựng một chính sách động viên ngân sách hợp lý, đa dạng hóa các nguồn lực từ ngân sách, ngoài ngân sách, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh hơn, vừa xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, để đảm bảo mục tiêu phát triển, tăng trưởng nhanh thì trong tâm niệm, tôi rất muốn cải cách lại hoạt động chi tiêu ngân sách sao cho có hiệu quả.

Nói cải cách chính sách động viên ngân sách để tăng nguồn vốn cho đầu tư không có nghĩa là sẽ tăng thuế. Quan điểm của tôi là các mức động viên hiện tại sẽ vẫn giữ nguyên chứ không tăng. Vấn đề là làm sao nâng cao hiệu quả quản lý để tránh tình trạng gian lận dẫn đến thất thu thuế.

Tất nhiên cải cách chính sách động viên sẽ phải tiến hành đồng thời với thực hiện mạnh cải cách thật sự cơ cấu ngân sách, làm sao để tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp mạnh hơn, xã hội hóa mạnh hơn, làm cho dịch vụ công thay đổi một cách căn bản về chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Đây là một điều kiện rất quan trọng để thực hiện cải cách tiền lương. Và nếu cải cách tiền lương được đẩy nhanh hơn thì sẽ giúp việc đẩy mạnh cải cách hành chính, làm cho bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả hơn, trong sạch hơn.

(Theo Tuổi Trẻ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,