- Vì những lỗi sơ đẳng của thủ môn mà cả Anh lẫn Algeria đều mất điểm oan ức lượt trận đầu tiên. Vậy nên, muốn giành lấy lợi thế ở bảng C, họ không được phép phạm thêm sai lầm.