,
221
12006
KẾT NỐI THÔNG TIN CÙNG MEGAVNN
megavnn
/cntt/event/12006/
1308332
Không truy cập được hộp thư
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
,

Không truy cập được hộp thư

Cập nhật lúc 14:54, Chủ Nhật, 19/09/2010 (GMT+7)
,

Hỏi: Hộp thư của tôi có user name "hoang75@vnn.vn", pass word "2g4f4g1u" được cấp cùng với hợp đồng MegaVNN, đã sử dụng từ 2007. Từ đó đến nay, địa chỉ kết nối internet có thay đổi, nhưng

tôi vẫn giữ nguyên user name và password. Cách đây vài hôm tôi không vào được hòm thư, vào webmail.vnn.vn cũng không check đươc. Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra và kích hoạt lại hòm thư giúp tôi .

Nếu hộp thư đã bị hủy hay không phục hồi được xin thông báo về địa chỉ email project@vatech.com.vn Trân trọng,

Trả lời: Sau khi kiểm tra tài khoản của Quý khách trên hệ thống thì hiện nay tài khoản “hoang75” đã bị hủy do yêu cầu của chủ hợp đồng. Hộp thư hoang75@vnn.vn là hộp thư miễn phí đi kèm dịch vụ MegaVNN, nên khi quý khách hủy dịch vụ MegaVNN thì hộp thư này cũng bị hủy theo.

Trường hợp cần trao đổi thêm, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 18001260 để được hỗ trợ trực tiếp.

,
,