221
442
Thị trường
kinhte
/kinhte/
1297673
Bộ Chính trị yêu cầu chấn chỉnh các tập đoàn thua lỗ
1
Article
null
Bộ Chính trị yêu cầu chấn chỉnh các tập đoàn thua lỗ
,

- Bộ Chính trị vừa yêu cầu phải sớm đánh giá toàn diện hiệu quả của các Tập đoàn, Tổng công ty để chấn chính, sắp xếp lại các đơn vị thua lỗ.

TIN LIÊN QUAN


Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận 78/KL-TW về phiên họp ngày 18/6/2010 sau khi nghe đoàn kiểm tra Trung ương báo cáo về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo NQ Trung ương III, Trung ương IX và NQ Đại hội Đảng X.
Mô tả ảnh.
Vinashin là trường hợp Tập đoàn đầu tiên được Chính phủ tái cơ cấu

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn thấp. Có doanh nghiệp tỷ lệ nợ trên vốn rất cao, không an toàn; đầu tư còn dàn trải, trình độ công nghệ, năng suất lao động hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập và chưa tương xứng với đầu tư của Nhà nước...

Trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền phải sớm đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, sớm hoàn thành việc đánh giá lại giá trị vốn, tài sản nhà nước tại khối doanh nghiệp này và việc xử lý nợ trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, từ đó, có biện pháp làm lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp.

Các cấp phải kiên quyết sắp xếp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, làm ăn thua lỗ kéo dài, không có khả năng khôi phục.

Đồng thời, phải chấn chỉnh tình trạng tập đoàn, tổng công ty mở quá rộng ngành nghề mới nhưng không liên quan đến ngành nghề chính, làm cho nguồn lực đơn vị bị phân tán, mang nhiều rủi ro trong kinh doanh.

Các cấp tổ chức, sắp xếp các tổng công ty nhà nước theo ngành, lĩnh vực trọng yếu để thành lập các tổng công ty nhà nước đủ mạnh và tiếp tục thí điểm các tập đoàn đang có để các đơn vị này thực sự là công cụ của Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp trong khu vực và thế giới.

Việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phải trên cơ sở cơ chế thị trường và phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo quản lý, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo, Chính phủ cần ban hành Nghị định về Tổng Công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để hoàn thiện mô hình đơn vị này. Qua đó, củng cố hoạt động của Tổng Công ty thực sự là một kênh truyền vốn để Nhà nước chủ động trong việc thúc đẩy quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.

  • Phạm Huyền

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,