221
7661
TIÊU ĐIỂM
tieudiem
/chinhtri/tieudiem/
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
,
,
'Phí ngoại giao' và tham nhũng đất đai'Phí ngoại giao' và tham nhũng đất đai
(VietNamNet) - Một loạt kẽ hở tạo đất màu mỡ cho tham nhũng trong quản lý đất đai đã được các chuyên gia trong và ngoài nước mổ xẻ ngày 18/11.
Cập nhật lc 04:39, Thứ Sáu, 19/11/2010 (GMT+7)
,
,
Quảng cáo
,
,
,