221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
1227099
Cơ cấu cán bộ không phải để cho đẹp
0
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:
Cơ cấu cán bộ không phải để cho đẹp
,

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương hôm nay (29/7), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý: Xây dựng cơ cấu cán bộ không phải để cho đẹp mà mục đích là làm cho Đảng mạnh.

Mô tả ảnh.
Tổng Bí thư làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư biểu dương Bình Dương đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng nên thu hút được nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

Với 28 khu công nghiệp, hiện Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các khu công nghiệp trên địa bàn. Gợi ý về phương hướng phát triển trong những năm tới, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng để có nhiều dự án đầu tư hơn nữa.

"Qua nhiều năm tập trung cho phát triển công nghiệp, đã đến lúc Bình Dương rút ra những kinh nghiệm trong đầu tư. Trong đó chú ý rà soát lại những dự án đã có để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường, đối với các dự án đầu tư mới phải lựa chọn, thu hút những dự án có hàm lượng trí tuệ cao và không gây ô nhiễm".

Cùng với việc đầu tư xây dựng các nhà máy, tỉnh cần quan tâm xây dựng nhà ở, các công trình phúc lợi cho công nhân yên tâm làm việc. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phải đặc biệt quan tâm tới các vấn đề xã hội, mục tiêu cốt lõi là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ phải xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức - cán bộ. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ phải thường xuyên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu.

Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp vào năm tới, theo Tổng Bí thư, báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá đúng thực tế, cả những mặt làm được và chưa làm được, những thiếu sót, khuyết điểm và phần định hướng phát triển phải có tầm nhìn xa. Trong cơ cấu cán bộ cần bảo đảm sự hài hòa giữa các lứa tuổi, tỷ lệ nam - nữ, dân tộc.

Tổng Bí thư lưu ý: Xây dựng cơ cấu cán bộ không phải để cho đẹp mà mục đích là làm cho Đảng mạnh, việc lựa chọn cán bộ cho các cấp ủy vừa phải bảo đảm những tiêu chuẩn theo quy định, vừa phải có trình độ cao để lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát triển nhanh hơn trong những năm tới.

Theo TTXVN

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,