221
1682
Đối ngoại
doingoai
/chinhtri/doingoai/
984396
Phản đối Dự luật nhân quyền Việt Nam 2007 của Hoa Kỳ
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Phản đối Dự luật nhân quyền Việt Nam 2007 của Hoa Kỳ
,

19/9, cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 18/9, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua cái gọi là Dự luật về nhân quyền Việt Nam 2007, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: Việt Nam mạnh mẽ phản đối cái gọi là Dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2007.

>>Mỹ ghi nhận những phát triển tôn giáo tích cực ở VN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng

Dự luật này đã đưa ra những thông tin hoàn toàn sai trái về tình hình Việt Nam, ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển tích cực hiện nay của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dân Việt Nam đã kiên trì đấu tranh trong nhiều thập kỷ vừa qua để giành lại các quyền độc lập, tự do và dân chủ. Hiến pháp Việt Nam quy định rõ Nhà nước tôn trọng và đảm bảo tất cả các quyền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, dân sự của nhân dân, trong đó có các quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, thông tin, hội họp, lập hội.

Sau 20 năm Đổi mới, với sự hưởng ứng và đóng góp tích cực của mọi người dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, thực hiện công bằng xã hội, phát huy dân chủ, nâng cao mức sống và đảm bảo các quyền và tự do của nhân dân, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Việt Nam đã và luôn sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ về các vấn đề quan tâm, trong đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ nhìn nhận vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam một cách toàn diện, khách quan trong bối cảnh lịch sử, tôn trọng các đặc thù kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, không để các vấn đề này cản trở quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp’’.

(Theo TTXVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,