221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1293632
Ủy ban Kiểm tra TƯ yêu cầu tập đoàn tự kiểm tra
1
Article
null
Ủy ban Kiểm tra TƯ yêu cầu tập đoàn tự kiểm tra
,

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua.

>> Đề nghị cách chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang
>> Chuyển hồ sơ Vinashin sang điều tra hình sự
>> Tập đoàn ở Việt Nam và cách giải cứu không giống ai

Đây là nội dung công văn hôm nay (16/7), căn cứ Quy chế làm việc và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32.

Mô tả ảnh.
Nội dung tự kiểm tra gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, tổng công ty năm 2009 và 6 tháng đầu năm nay; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng vốn; việc tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu khi thực hiện các dự án do tập đoàn và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Trong đó, báo cáo về mô hình tổ chức hoạt động từ 1/1/2006 đến nay; số lượng cán bộ, lao động vào thời điểm cuối hàng năm từ năm 2006 đến năm 2009 và 30/6/2010; kết quả thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ cấp lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty trở lên) từ 1/1/2006 đến 30/6/2010.

Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 31/8/2010, để phục vụ công tác giám sát, xem xét, tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trước đó, ngày 5/7, trong thông báo về nội dung kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô và có kết luận về dấu hiệu vi phạm của ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Sau đó một tuần, ngày 12/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ về ông Bình sang cơ quan điều tra xem xét xử lý.

Chính từ những sai phạm của ông Bình, Ủy ban yêu cầu các tập đoàn kinh tế khác chủ động tự kiểm tra, xem xét, đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo trước ngày 31/8 để Ủy ban tiếp tục giám sát.

PV- TTXVN

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,