221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1264889
Thủ tướng chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại đất đai
1
Article
null
Thủ tướng chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại đất đai
,

- Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài.

Người dân quận Tây Hồ khiếu nại đất đai tại trụ sở UBND quận. Ảnh: VNN
Người dân quận Tây Hồ khiếu nại đất đai tại trụ sở UBND quận. Ảnh: VNN

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, một trong những nổi cộm hiện nay là vướng mắc trong việc áp dụng Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo và Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến khiếu nại về đất đai.

Trước thực tế này, trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Thủ tướng vừa giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội biện pháp giải quyết những bất cập của pháp luật trong việc bảo đảm quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án của người khiếu nại đối với những vụ việc khiếu nại về đất đai đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng các dự án Luật Tố tụng hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài (trong đó có những vụ việc khiếu nại về đất đai đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước đây.

  • L.Thư
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,