221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1228914
Đào tạo cán bộ gắn bó với dân
1
Article
null
Đào tạo cán bộ gắn bó với dân
,

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hôm nay (8/8) tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất của Học viện là đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược.

Ông Trương Tấn Sang nói: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện phải đóng góp tích cực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Những phẩm chất được Thường trực Ban Bí thư trông đợi ở các cán bộ do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng là có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Trong đó, quan trọng nhất là đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và những người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị như Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ trọng tâm của Học viện và các trường chính trị các tỉnh, thành phố nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trình độ kiến thức khoa học, chuyên môn nghiệp vụ cao. Muốn vậy, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và cán bộ quản lý của Học viện.

Theo TTXVN

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,