221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1226867
Giáng chức cán bộ phạm lỗi không cố ý
1
Article
null
Giáng chức cán bộ phạm lỗi không cố ý
,

 - Theo dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ soạn thảo, CBCC vi phạm kỷ luật tương đối nghiêm trọng nhưng do lỗi không cố ý sẽ bị giáng chức.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa: VNN
Hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, hình thức giáng chức áp dụng đối với CBCC vi phạm kỷ luật tương đối nghiêm trọng nhưng do lỗi không cố ý, về phẩm chất, uy tín còn có thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Đối với CBCC giữ chức vụ vi phạm kỷ luật ở mức này, nếu không còn chức danh lãnh đạo thấp hơn thì áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Việc kỷ luật cảnh cáo áp dụng với cán bộ, công chức (CBCC) vi phạm đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà vẫn tái phạm.

 

Hình thức hạ bậc lương áp dụng với CBCC vi phạm kỷ luật đã bị cảnh cáo mà tái phạm liên quan đến đạo đức công vụ; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển dụng sẽ bị buộc thôi việc.

Hình thức kỷ luật bãi nhiệm áp dụng đối với cán bộ được bầu cử theo nhiệm kỳ vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng không còn đủ uy tín để có thể đảm nhiệm chức danh được bầu cử.

Quy trình xem xét xử lý kỷ luật theo các bước sau: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để CBCC vi phạm kỷ luật kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật trước tập thể.

Hội đồng kỷ luật cơ quan sẽ họp xem xét xử lý kỷ luật đối với CBCC vi phạm, biểu quyết áp dụng hình thức kỷ luật bằng phiếu kín.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội đồng kỷ luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định kỷ luật CBCC vi phạm.

CBCC không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền.

CBCC giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở xuống bị xử lý kỷ luật bằng hình thức thôi việc, nếu sau khi giải quyết khiếu nại vẫn bị buộc thôi việc thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định.

  • Ngọc Lê

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,