221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1169030
Việt Nam phản đối báo cáo nhân quyền của Mỹ
1
Article
null
Việt Nam phản đối báo cáo nhân quyền của Mỹ
,

 - Hôm nay (26/2), Bộ Ngoại giao bác bỏ những nhận xét thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam được nêu ra trong Báo cáo về tình hình nhân quyền tại một số nước trên thế giới năm 2008 do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra.

"Mỹ cần tiếp cận khách quan"

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Hoa Kỳ cần có cách tiếp cận khách quan và toàn diện đối với các khác biệt giữa hai nước trong lĩnh vực nhân quyền.

Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản báo cáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng đã bác bỏ những nhận xét thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai trái về Việt Nam.

Ông Lê Dũng khẳng định rõ: "Ở Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của người dân được quy định cụ thể trong Hiến pháp cũng như các văn bản pháp luật khác và được tôn trọng trên thực tế. Người dân tham gia đầy đủ vào mọi mặt của đời sống xã hội:.

"Đây là nhân tố quan trọng đưa đến thành công của công cuộc đổi mới. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc bảo đảm quyền con người trong tất cả các lĩnh vực: dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận", ông Dũng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh chính sách của Nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân, luôn bảo đảm điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền của mình, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền đó để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Chúng tôi cho rằng Hoa Kỳ cần có cách tiếp cận khách quan và toàn diện đối với các khác biệt giữa hai nước trong lĩnh vực nhân quyền thông qua đối thoại, lắng nghe, trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tính tới các đặc thù lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau”.

  • Linh Thư

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>