221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
905862
Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người
1
Article
null
Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người
,

7/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về báo cáo nhân quyền năm 2006 của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ phần nói về Việt Nam. 

Ông Lê Dũng nói: Rất tiếc là báo cáo nhân quyền năm 2006 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra những nhận xét không khách quan về tình hình Việt Nam. 

Trên thực tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện và phát huy ngày càng tốt hơn các quyền và tự do của người dân ở tất cả các lĩnh vực. Pháp luật hiện hành của Việt Nam thể hiện đầy đủ các quyền con người được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền và các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Ở Việt Nam, không ai bị bắt vì lý do chính kiến hoặc vì lý do tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật và bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của báo chí Việt Nam, trong đó có sự phát triển của mạng Internet. Tuy nhiên, cũng như mọi quốc gia khác trên thế giới, các thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác không được phép lưu hành tại Việt Nam.

Do có sự khác biệt về chế độ chính trị, trình độ phát triển, lịch sử và văn hóa, một điều tất yếu là các nước, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ, có sự khác biệt về quan điểm và cách đề cập đối với nhân quyền.

Việt Nam cho rằng, hai bên cần tăng cường các cuộc tiếp xúc, đối thoại để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống G.Bush tháng 11/2006, lãnh đạo hai nước cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong đối thoại song phương về quyền con người và tái khẳng định rằng đối thoại cần được tiến hành một cách toàn diện, xây dựng và có kết quả.

(Theo TTXVN, web Đảng cộng sản)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,